X

Ηχομονωτικοί υαλοπίνακες

noiseΗ ηχορύπανση είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της ζωής στην πόλη. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις στο σπίτι ή στην εργασία, ο ανεπιθύμητος θόρυβος έρχεται να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα της ζωής μας δημιουργώντας στρές, μείωση παραγωγικότητας, δυσφορία, προβλήματα στον ύπνο κ.α. Η προστασία ενάντια στην ηχορύπανση είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στην ζωή μας αφού επηρεάζει άμεσα την ψυχική μας υγεία. triplex2Λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι οι ηχομειωτικοί υαλοπίνακες που μειώνουν  τον υπερβολικό θόρυβο και τις βλαβερές συνέπειές του. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με διπλούς ηχομονωτικούς υαλοπίνακες, είτε με laminate μονούς υαλοπίνακες που περιέχουν μια ή περισσότερες απλές ή ακουστικές μεμβράνες. Ο ακουστικός υαλοπίνακας αποτελείται από δύο τζάμια ενωμένα με ένα ενδιάμεσο στρώμα ειδικού πλαστικού (ρητίνης) το οποίο συμπεριφέρεται σαν ηχοπαγίδα και εμποδίζει τις συχνότητες του ήχου να μεταφερθούν από τον ένα υαλoπίνακα στον άλλον. Αυτό το στρώμα απορροφά μεγάλο μέρος της ενέργειας του ήχου, τον αποδυναμώνει και λειτουργεί ως ένα εμπόδιο στον θόρυβο. Επιπρόσθετα αυτό το ενδιάμεσο στρώμα έχει και τις ιδιότητες του ελασματοποιημένου υαλοπίνακα ασφαλείας (laminated).

Για να καθοριστεί με αριθμούς πόσο ηχομονωτικό είναι ένα υλικό, έχει δημιουργηθεί ο συντελεστής ηχητικής μείωσης R. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τον δείκτη μείωσης σταθμισμένου ήχου Rw όπου μετριέται σε dB και αντιπροσωπεύει την απόδοση της ακουστικής μόνωσης ενός δομικού στοιχείου στην περιοχή από 100 Hz εώς και 3150 Hz ανά 1/3 της οκτάβας. Να σημειωθεί ότι κάθε είδος γυαλιού και πάχος δεν έχει την ίδια ηχητική μείωση σε όλες τις συχνότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει κανονισμό όπου προσδιορίζονται τα επίπεδα ανεκτής στάθμης θορύβου σε σπίτια και κτίρια όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα.

Είδος Χώρου Μέγιστη στάθμη θορύβου dB
Γραφεία 35
Οικίες ημέρα 30-35
Οικίες νύχτα 20-25
Θέατρα 25
Νοσοκομεία 26

 Για να αντιληφθούμε καλύτερα τα μεγέθη αναφέρουμε ότι ο μέσος εξωτερικός θόρυβος είναι 65 dB, η κίνηση του δρόμου 75dB, η δυνατή μουσική 85 dB και ο θόρυβος του αεροπλάνου 130 dB. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι απαιτείται ηχομόνωση για να φτάσει ο ήχος σε ανεκτά επίπεδα. Το σημαντικότερο τμήμα το κουφώματος που συντελεί στην ηχομόνωση είναι ο υαλοπίνακας αφού αυτός καταλαμβάνει την μεγαλύτερη επιφάνεια επί του συνόλου του κουφώματος. Βέβαια κατά αναλογία με το εμβαδόν του και το πλαίσιο του κουφώματος παίζει και αυτό το ρόλο του στην συνολική ηχομόνωση. Για να είναι πιο απλή η δυνατότητα επιλογής έχουν θεσπιστεί κατηγορίες ηχομόνωσης για τα κουφώματα, οι οποίες δίνονται στο παρακάτω πίνακα.

Ηχομόνωση Rw σε dB Εφαρμογή
1 25-29 Ήσυχη κατοικημένη περιοχή
2 30-34 Μικρής κυκλοφορίας δρόμος
3 35-39 Μεσης κυκλοφορίας δρόμος
4 40-44 Υψηλής κυκλοφορίας δρόμος
5 45-49 Ζώνη θορύβου αεροπλάνου
6 >50 Ειδικές περιπτώσεις

stadip1Το dB είναι μια λογαριθμική μονάδα που σημαίνει ότι μπορεί να εκφράσει μεγάλα μεγέθη με σχετικά λίγα αριθμητικά ψηφία. Για να κατανοήσουμε καλύτερα την διαφορά των μεγεθών που μετρώνται σε dB, ας υποθέσουμε ότι για να δημιουργηθεί ένας ήχος 50 dB απαιτείται α ισχύς. Αν διπλασιάσουμε την ισχύ το αποτέλεσμα που θα πάρουμε δεν είναι 100 dB αλλά 53 dB. Έτσι διαφορά 3 dB αναφέρεται σε μείωση της έντασης κατά 50%. Όμως τα 3 αυτά dB δεν γίνονται αντιληπτά από το αυτί μας. Από τα 5 dB και πάνω αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε διαφορά στον ήχο, ενώ για να μειωθεί αυτό που ακούμε στο 50% απαιτείται διαφορά 10 dB.

Με την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην μελέτη των επιδράσεων των διαφόρων πηγών θορύβου στον άνθρωπο, προέκυψε η ανάγκη για επέκταση των χρησιμοποιουμένων μονότιμων μεγεθών με την προσθήκη των τιμών φασματικής προσαρμογής C και Ctr που εφόσον προστεθούν στην βασική τιμή του Rw την προσαρμόζουν κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα σε συνθήκες οικιακών θορύβων (C) ή σε συνθήκες κυκλοφοριακού θορύβου (Ctraffic).

Υπάρχουν 3 φάσματα συχνοτήτων:

  • Χαμηλές συχνότητες, κάτω από τα 300 Hz
  • Μεσαίες συχνότητες, μεταξύ 300 και 1200 Hz
  • Υψηλές συχνότητες, πάνω από 1200 Hz

Έτσι ο C αναφέρεται στους ήχους μεσαίων εώς υψηλών συχνοτήτων και ο Ctr στους ήχους μεσαίων εώς χαμηλών συχνοτήτων.

Για ένα υαλοπίνακα με τιμές Rw (C;Ctr) τις 37(-1;-5) η τελική τιμή μείωσης θορύβου θα έιναι :

Για θόρυβο υψηλής συχνότητας, ηχομόνωση RA=Rw + C = 37 – 1 = 36 dB
Για θόρυβο χαμηλής συχνότητας, ηχομόνωση RAtr=Rw + Ctr = 37 – 5 = 32 dB.

acoustic-glass1Η Practikal Αφοι Σ.Κλάδη Ο.Ε. για αυτές τις εφαρμογές χρησιμοποιεί το τζάμι STADIP SILENCE της εταιρίας Saint Gobain. Πρόκειται για ένα διάφανο ελασματοποιημένο υαλοπίνακα (laminated) που συνδυάζει 2 φύλλα λευκού γυαλιού ενωμένα με ένα εντελώς διάφανο πλαστικό φύλλο (ακουστική μεμβράνη), που έχει την ιδιότητα σημαντικής απορρόφησης του ήχου και μείωσης της μετάδοσης του. Μοιάζει με έναν κοινό υαλοπίνακα με εξαιρετικές οπτικές ιδιότητες. Ο παράκάτω πίνακας παρουσιάζει ενδεικτικές τιμές για την ηχομόνωση που προσφέρουν διάφορες συνθέσεις υαλοπινάκων.

Υαλοπίνακας Σύνθεση Πάχος

Ηχομόνωση

Rw (C;Ctr)

Μονός 5mm 5mm 30(-1;-2)
8mm  8mm  32(-2;-3)
10mm 10mm 33(-2;-3)

Διπλός

4+4mm κενό 12mm

20mm 29(-1;-4)

5+5mm κενό 12mm

22mm 30(-1;-3)

6+4mm κενό 12mm

22mm 33(-2;-4) 

6+4mm κενό 12mm argon

22mm 34(-1;-3)
Διπλός με triplex

33,1*+4mm κενό 12mm

22mm 33(-1;-4)

33,1*+6mm κενό 12mm

24mm  34(-1;-3) 

33,1*+44,1mm κενό 8mm

24mm 37(-1;-5)
Διπλός με stadip silence

33,1+4mm κενό 12mm

22mm 35(-1;-4)

33,2+5mm κενό 12mm

23mm 36(-1;-5) 

33,1+44,1mm κενό 12mm

26mm  42(-1;-7)

44,2+6mm κενό 12mm

26mm 39(-1;-5)

*Με τον όρο 33,1 εννοούμε ότι το τζάμι είναι triplex αποτελούμενο από δύο τζάμια με πάχος 3mm και  μία μεμβράνη PVB (Πολυβινυλοβουτυράλη) πάχους 0,38mm.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρατήρηση του πίνακα είναι:

  • Με την αύξηση του πάχους του τζαμιού βελτιώνεται η ηχομόνωση.
  • Με την χρήση διπλών τζαμιών έχουμε αύξηση της ηχομόνωσης γιατί υπάρχουν τρία εμπόδια στη μετάδοση του ήχου. Στο διάκενο ο ήχος μεταδίδεται πιο αργά από ότι στη στέρεα μάζα του γυαλιού.
  • Με την χρήση τζαμιών διαφορετικού πάχους έχουμε αύξηση της ηχομόνωσης και μείωση του φαινομένου του συντονισμού.
  • Πλήρωση του διάκενου με ευγενές αέριο (argon) έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της ηχομόνωσης.
  • Με την χρήση τζαμιών triplex με απλή μεμβράνη PVB (Πολυβινυλοβουτυράλη) έχουμε μεγαλύτερη ηχομείωση. Όταν η μεμβράνη είναι ακουστική, τα αποτελέσματα είναι περισσότερο εντυπωσιακά.

Προβλέπουμε και ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Παρέχουμε πρωτοποριακές λύσεις που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ζητήστε μας δωρεάν μελέτη πατώντας εδώ

Δωρεάν μελέτη

home6

Αν κατασκευάζετε καινούργιο σπίτι ή έχετε αποφασίσει την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων της κατοικίας σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να λάβετε, μετά από επιμέτρηση, μια πλήρη και εμπεριστατωμένη μελέτη εγκατάστασης κουφωμάτων.

Φόρμα επικοινωνίας
ReCaptcha

PRACTIKAL ΑΦΟΙ Σ. ΚΛΑΔΗ Ο.Ε.
Πρασίνου Λόφου 116 | Ν. Ηράκλειο 141 21

Τηλ: 210 2846346 | Fax: 210 2846346
Κινητό: 6944 376313

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ:085812202000
Εmail: info@practikal.gr