X

Αντικαταστήστε τώρα τα παλιά σας κουφώματα με νέα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου Europa και ωφεληθείτε από το νέο ανανεωμένο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ". Με τους νέους ευνοϊκότερους όρους κερδίζετε ακόμα περισσότερα αφού μπορείτε όχι μόνο να βελτιώσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια αλλά και να αυξήσετε την αξία του.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή κινήτρων σε ωφελούμενους που καλύπτουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου να πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις ώστε να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;
Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών (ώς σύνολο κτηρίου) και μεμονωμένων διαμερίσματων που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια :

  • Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.
  • Υφίστανται νόμιμα (διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο), δεν είναι αυθαίρετα.
  • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ (σύμφωνα με τον νέο ΚΕΝΑΚ).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία
Ατομικό εισόδημα
Οικογενειακό
εισόδημα
Βασικό ποσοστό
επιχορήγησης
Αύξηση επιχορήγησης
ανά εξαρτώμενο τέκνο
Μέγιστο
ποσοστό επιχορήγησης
1 Έως 10.000 € Έως 20.000 € 60% 5% 70%
2 10.001 € έως 15.000 € 20.001 € έως 25.000 € 50% 5% 70%
3 15.001 € έως 20.000 € 25.001 € έως 30.000 € 40% 5% 70%
4 20.001 € έως 25.000 € 30.001 € έως 35.000 € 35% 5% 70%
5 25.001 € έως 30.000 € 35.001 € έως 40.000 € 30% 5% 70%
6 30.001 € έως 35.000 € 40.001 € έως 45.000 € 25% 5% 70%
7 35.001 € έως 40.000 € 45.001 € έως 50.000 € 0% 5% 70%

 

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
4. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης / ψύξης.
5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:

- ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του νέου ΚΕΝΑΚ.

- επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα.

- επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Ανώτερος Προϋπολογισμός Αιτήσεων

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 € ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με μέγιστο τις 25.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων). Επιπλέον, καλύπτεται από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του Προγράμματος:

  • το κόστος, που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.
  • η αμοιβή του συμβούλου έργου.

Οι Ωφελούμενοι των κατηγοριών 1 έως 6, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και το πλήθος των προστατευόμενων μελών τους, λαμβάνουν την αντίστοιχη επιχορήγηση και είτε αναλαμβάνουν την πληρωμή του υπολοίπου ή μέρους του ποσού με ίδια κεφάλαια, είτε συνάπτουν δανειακή σύμβαση, εφόσον το επιθυμούν, για το υπόλοιπο ποσοστό του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου με 100% επιδότηση επιτοκίου. Οι Ωφελούμενοι της κατηγορίας 7 δεν λαμβάνουν επιχορήγηση αλλά δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ιστοσελίδας https://exoikonomisi.ypen.gr και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν τα κριτήρια. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Ποια είναι τα βασικά βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ;
1. Έκδοση Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ).
2. Συμπλήρωση από τον σύμβουλο του έργου του εντύπου ενεργειακών παρεμβάσεων.
3. Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών κατά περίπτωση (λογαριασμός ΔΕΗ, αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση πολυκατοικίας, δηλώσεις συμμόρφωσης περί deminimis σε περίπτωση μισθωμένων κατοικιών) κλπ.
4. Αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://exoikonomisi.ypen.gr/, όπου το πληροφοριακό σύστημα αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου και προδεσμεύει τον αιτούμενο προϋπολογισμό του έργου.
5. Ακολουθεί έλεγχος όλων των δικαιολογητικών και διασταυρώσεις με βάση τα Ε1 & Ε9 του ωφελούμενου.
6. Υποβολή στην πλατφόρμα των προσφορών για τις παρεμβάσεις.
7. Τελική απόφαση από τον ωφελούμενο άν θα κάνει χρήση τραπεζικού δανεισμού.
8. Απάντηση για έγκριση ή μη εντός διαστήματος 2μηνών.
9. Εκταμίευση προκαταβολής.
10. Ολοκλήρωση παρεμβάσεων εντός 9 μηνών από την έκδοση απόφασης υπαγωγής.
11. Έκδοση δεύτερου Π.Ε.Α.
12. Τελική εκταμίευση του πόσου επιδότησης-πληρωμή προμηθευτών.

Για τον έλεγχο των ανωτέρω απαιτήσεων θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.
Αυτό σημαίνει ότι τα κουφώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει βάσει της κείμενης νομοθεσίας να φέρουν σήμανση CE.

home6

Αν κατασκευάζετε καινούργιο σπίτι ή έχετε αποφασίσει την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων της κατοικίας σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να λάβετε, μετά από επιμέτρηση, μια πλήρη και εμπεριστατωμένη μελέτη εγκατάστασης κουφωμάτων.

Φόρμα επικοινωνίας
ReCaptcha

PRACTIKAL ΑΦΟΙ Σ. ΚΛΑΔΗ Ο.Ε.
Πρασίνου Λόφου 116 | Ν. Ηράκλειο 141 21

Τηλ: 210 2846346 | Fax: 210 2846346
Κινητό: 6944 376313

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ:085812202000
Εmail: info@practikal.gr